Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

passeenger
jestem niczyja.
a chciałabym być czyjaś.
chciałabym być Twoja.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty

June 30 2015

passeenger
passeenger
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
passeenger
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy go się potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym
— W. Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
3088 45d5 500

jihyoo:

untitled by coolhandluke on Flickr.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viashakeme shakeme
passeenger
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viaucieknijmi ucieknijmi
passeenger
Możesz wszystko, tylko zacznij w siebie wierzyć.. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
passeenger
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viaucieknijmi ucieknijmi

June 20 2015

passeenger
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
passeenger
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viaslowianecznik slowianecznik

June 18 2015

passeenger
1537 2698
Reposted fromhomosuperior homosuperior viafelicka felicka
passeenger
passeenger

June 15 2015

passeenger
5261 261f
Reposted fromiamstrong iamstrong viatwice twice
passeenger
5768 a745
Reposted fromfelicka felicka viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
passeenger
4704 e80e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadontaskmewhy dontaskmewhy

June 14 2015

passeenger
9949 948a
Reposted fromiamstrong iamstrong viazapachsiana zapachsiana
passeenger
7693 6a59 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl